Administration

Veflingehallen
Lindebjerg 38
5474  Veflinge
Telefon: 64 80 10 52

 
Udlejning af Veflingehallen:
Halinspektør
Laila Clemmensen
Mob.: 21 56 65 15

Træffetid på telefon eller i hallen
Tirsdag og torsdag mellem 19.00 og 20.00

 

Forretningsfører
Erling Larsen
Tlf.: 20 72 21 79

Ordensregler

 

Ordensregler for Veflingehallen

§ 1    

Det er forbudt at ryge i hele hallens område, omklædningsrum og cafeteria. Rygere henvises til at gå udendørs, hvis der skal ryges.

§ 2

Til alt aktivitet i hallen, skal der anvendes sko som ikke har været anvendt udendørs.

§ 3

Øl og drikkevarer i glas er ikke tilladt i hallen eller omklædningsrum.

§ 4

Det er ikke tilladt at medbringe egne mad og drikkevarer i cafeteriet.

§ 5

Det er kun halbestyreren som har lov at sælge mad og drikkevarer overalt i hallen, alt andet salg i hallen er forbudt.

§ 6

Det er ikke tilladt at bruge andre afdelingers rekvisitter.

§ 7

Personer der overtræder ovennævnte regler kan bortvises af hallens personale.

§ 8

Boldspil af enhver art uden for banerne er ikke tilladt.

§ 9

Der skal altid være en ansvarlig leder til stede ved enhver træning i hallen.

§ 10

Alle der opholder sig i hallen er pligtig til at rette sig efter de anvisninger som hallens personale giver.

§ 11

Hallen påtager sig ikke ansvar for bortkomne genstande.

§ 12

Foldboldstøvler skal rengøres udendørs.

§ 13

Hallens internet må kun bruges til sportligt relateret trafik.

 

Trådløs netværk

Veflingehallens Trådløse netværk

Hallen har fået internetforbindelse, og der er nu mulighed for at få adgang fra sin egen computer eller smartphone.

Internetadgangen er beregnet til brug for sportsligt relateret trafik, hvilket bedes respekteret, idet misbrug af internetforbindelsen vil betyde, at der blive sat begrænsninger på.

Netværket vil øjeblikkelig blive lukket hvis følgende registreres:
1. Alt hvad der er ulovligt ifølge dansk ret.
2. Misbrug vil sige download af software, musik og film af enhver art.
3. Forsøg på uretmæssigt at skaffe sig adgang til beskyttede websteder af enhver art.
4. Tilgang til enhver form for pornografiske indhold, også selv om siderne er lovlige ifølge dansk ret.
5. Bruge internettet til spil af enhver art.

Du kommer i kontakt med det trådløse netværk ved at søge trådløse netværk og vælge "Lindebjerg 38"

Der er trådløs både i Cafeteriet og i hallen

Cafeteriet udbyder 2 net hallen: 2,4GHz og hallen2: 5GHz

Hallens trådløse hedder Lindebjerg38_2,4GHz og Lindebjerg38_5GHz

Alle fire netværk har krypteringsnøglen:  64801052

Hjertestarter

 

Hjertestarter hænger udenfor på højre side af indgangspartiet.

Veflinge hallens hjertestarter skal være til rådighed ved hjertestop i hele lokalsamfundet.

Hvis du oplever at en person ikke trækker vejret, så påbegynd straks hjerte/lungeredning (også kaldet kunstig åndedræt/hjertemassage).

Hvis der er andre til stede, bed en person om at ringe 1 1 2.

Send herefter en eller flere personer af sted til hallen efter hjertestarteren.

Når du er tilbage ved patienten åbnes tasken med hjertestarteren, og en stemme fortæller dig præcist hvad du skal gøre.

Så snart der er mulighed for det, tilkaldes hallens personale, så vi kan tage hånd om hjertestarteren efter brug.

Telefonnumre står på hjertestarteren.

Hallens personale er samtidig uddannet i brugen af hjertestarteren og kan evt. være behjælpelig.

 

Hjertestarteren er sponceret af Lion's Club Søndersø

Cafeteriet

Efter sport er det muligt at mødes i Veflinge Hallens cafeteria til socialt samvær.

Her er det muligt at få lidt at spise og drikke, spille lidt bordfodbold eller måske se en god sportsbegivenhed på TV´et.

Flere artikler...

  1. Bestyrelsen
  2. Nyheder