Hoved ok

 

Tank penge til VGIF

Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt VGIF

 

VGIF har en sponsoraftale med OK, der er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når du opretter et OK Benzinkort gennem os, støtter OK VGIF med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. Derudover får vi en bonus, når du første gang har tanket 500 liter på dit OK Benzinkort.

 

Så få et OK Benzinkort, og tank penge til VGIF.

 

Sådan gør du:

Brug linket herunder, og udfyld bestillingsformularen på OK’s hjemmeside. Så tanker du automatisk penge til os, så snart du tager kortet i brug.

 

Det er gratis at få et OK Benzinkort.

 

Du kan også finde et bestillingsskema i klubhuset, eller få det tilsendt ved at kontakte Claus Loof på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det udfyldte skema sender du til OK, så vil du inden 8 dage modtage dit OK Benzinkort.

 

Har du allerede et OK Benzinkort, kan du også tanke penge til klubben. Du skal bare oplyse dit navn og kortnummer til os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du kan også henvende dig direkte til OK på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som så vil tilknytte dit kort til vores sponsoraftale.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Claus Loof på 64 83 13 77 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

 

Med et OK Benzinkort i hånden kan du tanke billig benzin og diesel på mere end 650 OK-tankstationer over hele landet. Læs mere om dine muligheder med OK Benzinkort her.

 

Hos OK kan du også købe billig fyringsolie, træpiller, træbriketter, brænde, el og varmepumper. Du kan bestille døgnet rundt. Gå ind på www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33.

 

Årets VGIF'er

I forbindelse med Sportsugen 2017 blev Årets VGIF'er 2017 kåret.

Prisen uddeles normalt af formanden for VGIF's hovedbestyrelse, der desværre ikke havde mulighed for at være til stede, hvorfor Støtteforeningens formand, René Bjørn Buchhave, havde fået æren af at overdrage pokal og varekurv til Håndbold-afdelingens formand, Signe Grundsøe Petersen med baggrund i nedenstående indstilling fra VGIF's Fodboldafdeling:

"En latter, der kan høres i hele cafeteriet.
signe pEt smil fra øre til øre.
Et positivt menneske
En lille arbejder bi, som ikke siger nej, når man beder om hjælp

Det er nogle af de ord man kan sætte på den person som fodbolden har valgt at indstille til prisen som årets sportsmand m/k

En person som har boet i byen altid – det kaldes vist en hjemmefødning.

Hun spiller håndbold, hvor hun spurter op og ned af fløjen. Hun spiller fodbold.  
Er der tid, så kan man da også lige træne til crossfit.
Om hun har dyrket badminton og volleyball ved jeg ikke, men det skulle da ikke undre mig. Hun er jo nysgerrig på at prøve det hele.

Opvokset i byen og vant til at komme på sportspladsen, når der er sportsuge. Der har hun set, hvordan der bliver knoklet for at tjene penge til idrætsforeningen.
Det har gjort at hun helt naturligt har valgt at gå ind i bestyrelsen. De første par år blev brugt til at lære, hvordan man arbejder i bestyrelsen og nu er hun formand.

Ja de fleste har nok gættet at det er Signe P, som skal have titlen som året sportsmand m/k i år.

Signe har de sidste mange år stået for at bemande tombolaen og blomsterboden. Det kræver lidt mere tid at stille tombolaen op end en bamsebod. Men pyt – Signe sender dig bare et smil og arbejder videre
Det er guld værd at arbejde med Signe fordi hun tager tingene som de kommer uden at brokke sig."

Følgende har dermed igennem tiderne båret den ærefulde titel:

2017 Signe Grundsøe Petersen
2016 Gunhild Andersen
2015 René Bjørn Buchhave
2014 Jury Jørgensen & Torben Eriksen
2013 Pia Holst Larsen
2012 Rene Thomsen
2011 Bjarne Sund Laursen
2010 Kasper Bo Nicolaisen
2009 Anne Margrethe Dalskov
2008 Carsten Hansen
2007 Bjarne Schaldemose
2006 Ruth Nicolaisen Christensen
2005 Bjarne Andersen
2004 Henrik Hansen
2003 Alex Lundahl
2002 Laila Clemmensen
2001 Svend Erik Esmann
2000 Knud Erik Andersen
1999 Jørgen Halkjær
1998 Poul Erik Rasmussen
1997 Inge Hansen
1996 Alex Lundahl
1995 Freddie Nielsen
1994 Bente & Erik Madsen
1993 Knud Pedersen
1992 Bo Christensen
1991 Børge Pedersen
1990 Kaj Aagaard
1989 Steen Nicolaisen
1988 Ellen Christiansen
1987 Leif & Bente Nicolaisen
1986 Torben Eriksen
1985 Hanne Eriksen
1984 Kaj Hansen
1983 Mogens Rasmussen
1982 Jørgen Søberg Pedersen
1981 Aase Rasmussen
1980 Helge Hansen

 

 

Hoved bestyrelse

 

 

Hovedbestyrelsen
 11194708 10205400175216369 1547799821 o Formand
Andy Nør Nielsen

Lindevej 7
5474 Veflinge
Tlf.: 28 79 11 18

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 11182982 10205400175136367 471358644 o Næstformand
Lars Poulsen

Hestehaven 6
5474 Veflinge

Tlf.: 22 39 74 95

 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 jesper he

Kasserer                  
Jesper Helsengreen

Frederiksberg 44
547 Veflinge
Tlf.: 29 23 03 62

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 11187866 10205400175256370 2131410665 o Sekretær
Pia Andersen

Tlf.: 60 14 09 69

 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hertil kommer et medlem for hver afdeling, for tiden Anja Reinholdt, Signe Grundsøe Petersen, Mogens Anthon Rasmussen og René Bjørn Buchhave.

Hoved love

 

LOVE

 

for

 

VEFLINGE G.I.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2009.

 

 

 

 

 

 

Foreningens navn og formål 

§1

 

  •  
  1.  Foreningens navn er Veflinge Gymnastik og Idrætsforenining, hjemmehørende i Nordfyns Kommune, og har som formål at samle
            ældre og unge til sportslig aktiviteter

 

 

 

§2

 

 

1

 

2

 

3.

 

4.

 

5X

 

6

 

 

 

§3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

§4

 

1.

 

2.

 

3

4

5

 

6.

 

7.

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelser

§5

 

  1.   Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar, jf. §4,stk.4

 

  2.   Valgperioden er 2-årig. Formanden og sekretæren er på valg det ene år. Næstformanden og kassereren det næste år. Der vælges   mindst    2 suppleanter. Valgperioden for dem er 1 år.

 

  3.   Et medlem kan vælges, selv om vedkommende er forhindret i personligt fremmøde, såfremt skriftligt tilsagn foreligger.

 

 

Tegningsret

§5A

 

    1.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt

          formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved

          økonomiske dispositioner over kr.2.000,00 kræves dog flertal i bestyrelsen. Evt. lån godkendes af generalforsamlingen.

 

 

 

Afdelingerne

§6

 

1.   Foreningen består af en badminton/volley-, en fodbold-, en gymnastik og en håndbold afdeling.

 

2.   Nye afdelinger optages på generalforsamling

 

3.   En afdeling kan stilles i bero i 2 år, hvorefter den kan opløses på næstkommende Generalforsamling. Den opløste afdelings økonomiske forhold afsluttes jf.§8,stk. 3.

 

Udvalgene

§7

 

1.   Hver afdeling ledes af et udvalg, der består af en formand, en kasserer, en sekretær en næstformand og mindst 1 menigt medlem.

 

2.   Udvalget vælges på en minigeneralforsamling. Denne minigeneralforsamling skal være afholdt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Minigeneralforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden ved offentliggørelse i dagspressen.

 

3.   Stemmeret på minigeneralforsamlingen har den siddende bestyrelse og samtlige aktive medlemmer over 16 år, som har været medlem i mindst 1 måned, og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned. Trænere og en forælder/værge til aktive børn under16 år, hvis barnet hvis barnet har været medlem i mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.

 

4.   Regnskabsåret følger kalenderåret d.v.s. fra d. 1/1 til d. 31/12, og regnskabsåret afleveres og revideres senest d. 10/2.

 

5.   Minigeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

 

   1) Valg af dirigent

   2) Formandens beretning

   3) Kassererens beretning

   4) Indkomne forslag

   5) Valg af udvalg og minimum 2 suppleanter.

   6) Valg af 2 medlemmer til hallens repræsentantskab

   7) Eventuelt

  

6.    Som udvalgsmedlem kan vælges ethvert af afdelingens stemmeberettigede medlemmer samt tidligere aktive medlemmer af en afdeling. Udvalgsmedlemmerne vælges for et år ad gangen og resultatet heraf sendes derefter til generalforsamlingens godkendelse. Hvis et medlem træder ud i valgperioden, konstituerer udvalget sig selv indtil næste afdelingsmøde

 

 

Opløsning

§8

.

1.   Foreningen kan opløses på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum, hvis 2/3 del af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor

 

2.   I tilfælde af opløsning indsættes foreningens midler på en bankbog, indtil pengene overlades til en forening med samme formål.

 

3.   De penge, en afdeling har tjent som medlem af foreningen, tilfalder afdelingen ved udmeldelse, såfremt afdelingen viderefører sportsgrenen, ellers skal beløbet bindes på en bankbog. Såfremt afdelingen har lånt penge af hovedkassen, skal disse betales tilbage først.

 

 

LOVE

for

VEFLINGE G.I.F.

Marts 2009

1.1

Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Veflinge Gymnastik og Idrætsforening, hjemmehørende i Nordfyns Kommune, og har som formål at samle ældre og unge til sportslige aktiviteter.

2.1

Medlemsforhold.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer og af en sekretær. Desuden er udvalgsformanden eller evt. en anden af udvalget valgt, repræsentant herfor, automatisk medlem af bestyrelsen. Ved et lige antal medlemmer af bestyrelsen har formanden to stemmer.

2.2 Optagelse af nye medlemmer sker ved indmeldelse til udvalgene ved indbetaling af et af udvalgene fastsat medlemsgebyr. Indmeldelse sker via bank eller giro eller kontant betaling mod kvittering. Alle der opfylder dette, er medlem af Veflinge Gymnastik og Idrætsforening
2.3 Udmeldelse sker til udvalgene skriftligt eller mundtligt efter en af udvalgene fastsat procedure.
2.4 Et aktivt medlem kan udelukkes af afdelingen, hvis flertallet af udvalget stemmer herfor.
2.5 Et passivt medlem kan udelukkes af afdelingen, hvis flertallet af udvalget stemmer herfor.
2.6 Udelukkelse af et medlem skal af afdelingen meddeles ved første hovedbestyrelsesmøde.
3.1

Økonomiske forhold

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, foreningen har. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

3.2 Kontingent og medlemsgebyr fastsættes af udvalgene og indbetales til udvalgets kasserer.
4.1

Generalforsamlingen

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar/primo marts. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i dagspressen med mindst 10 dages varsel. Dato fastsættes i samarbejde med udvalgene minimum 3 måneder før afholdelse. Såfremt lovændringer skal forhandles, skal dette fremgå af bekendtgørelsen, og forslagene skal ligge til gennemsyn senest 5 dage før generalforsamlingen i klubbens lokaler.
4.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsens flertal ønsker dette, eller når mindst 1/3 del af stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling som til ordinær generalforsamling.
4.4 Stemmeret på generalforsamlingen har den siddende bestyrelse og samtlige aktive medlemmer over 16 år som har været medlem i mindst 1 måned, og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned, trænere og en forælder/værge til aktive børn under 16 år, hvis barnet har været medlem i mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
4.5 Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.
4.6 Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Alle afgørelser sker ved håndsoprækning, med mindre 10 stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.
4.7 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 7 dage før denne jf. §4,stk.2
4.8 Regnskabet for V.G.I.F. følger kalenderåret – d.v.s. fra den 1/1 til den 31/12, og regnskabet afleveres og revideres senest den 10/2.
4.9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
  1.Valg af dirigent
  2.Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4.Udvalgsformændenes og udvalgskasserernes beretning/fremlæggelse af regnskab i hovedtal
  5.Fremlæggelse af udvalgenes valg af 2 medlemmer til hallens repræsentantskab.
  6.Godkendelse af de nyvalgte udvalg.
  7.Indkomne forslag
  8.Valg af bestyrelse plus mindst 3 suppleanter
  9.Valg af revisor plus 1 suppleant
  10. Eventuelt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Underkategorier