Formand
Mogen Rasmussen
60 62 70 02
mogensanthon@gmail.com
Næstformand
Mike Jauert
28 30 35 11
jauert1209@gmail.com
Ungdomsformand
Kasper Bo Nicolaisen

Christina Holmberg
22 84 46 82
kasper19888@hotmail.com
20 88 72 38
holmbergchristina@yahoo.dk
Kasserer
Bente Nicolaisen
60 54 19 69
pingomor@gmail.com
Sekretær og E-sport Formand
Patrick Engstrøm
24 44 31 52
patkatuza@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Bo Christensen
28 30 37 87
bo@jna.dk
Bestyrelsesmedlem
Erik Linnebjerg
42 21 15 60
eriklinnebjerg@gmail.com
Kluboffice DBU/FYN
Bjarne Andersen
23 23 68 98
bja@veflingenet.dk