Ordensregler for Veflingehallen
§1Det er forbudt at ryge i hele hallens område, omklædningsrum og cafeteria. Rygere henvises til at gå udendørs, hvis der skal ryges.
§2Til alt aktivitet i hallen, skal der anvendes sko som ikke har været anvendt udendørs.
§3Øl og drikkevarer i glas er ikke tilladt i hallen eller omklædningsrum.
§4Det er ikke tilladt at medbringe egne mad og drikkevarer i cafeteriet.
§5Det er kun halbestyreren som har lov at sælge mad og drikkevarer overalt i hallen, alt andet salg i hallen er forbudt.
§6Det er ikke tilladt at bruge andre afdelingers rekvisitter.
§7Personer der overtræder ovennævnte regler kan bortvises af hallens personale.
§8Boldspil af enhver art uden for banerne er ikke tilladt.
§9Der skal altid være en ansvarlig leder til stede ved enhver træning i hallen.
§10Alle der opholder sig i hallen er pligtig til at rette sig efter de anvisninger som hallens personale giver.
§11Hallen påtager sig ikke ansvar for bortkomne genstande.
§12Foldboldstøvler skal rengøres udendørs.
§13Hallens internet må kun bruges til sportligt relateret trafik.