Veflingehallens Trådløse netværk

Hallen har fået internetforbindelse, og der er nu mulighed for at få adgang fra sin egen computer eller smartphone.

Internetadgangen er beregnet til brug for sportsligt relateret trafik, hvilket bedes respekteret, idet misbrug af internetforbindelsen vil betyde, at der blive sat begrænsninger på.

Netværket vil øjeblikkelig blive lukket hvis følgende registreres:
1. Alt hvad der er ulovligt ifølge dansk ret.
2. Misbrug vil sige download af software, musik og film af enhver art.
3. Forsøg på uretmæssigt at skaffe sig adgang til beskyttede websteder af enhver art.
4. Tilgang til enhver form for pornografiske indhold, også selv om siderne er lovlige ifølge dansk ret.
5. Bruge internettet til spil af enhver art.

Du kommer i kontakt med det trådløse netværk ved at søge trådløse netværk og vælge “Lindebjerg 38”

Der er trådløs både i Cafeteriet og i hallen

Cafeteriet udbyder 2 net hallen: 2,4GHz og hallen2: 5GHz

Hallens trådløse hedder Lindebjerg38_2,4GHz og Lindebjerg38_5GHz

Alle fire netværk har krypteringsnøglen:  64801052