Der indkaldes hermed til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i VGIF’s Støtteforening
Torsdag den 22. februar kl. 19.00 i Veflingehallens cafeteria
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Behandling af disse indkomne forslag:

Forslag 1:
Bestyrelsens foreslår, at Støtteforeningen nedlægges.
Forslagets gennemførelse forudsætter, at Støtteforeningens opgaver overtages af VGIFs Hovedforening på generalforsamling den 28. februar 2024 ved tilføjelser til Hovedforeningens formålsparagraf samt paragraffen om økonomiske forhold.
(Vedtagelse kræver, at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.)

Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår, at §14 ændres fra: Ved eventuel opløsning fordeles foreningens aktiver ligeligt mellem de deltagende afdelinger i VGIF.
Til: Ved eventuel opløsning overdrages foreningens aktiver til VGIF’s Hovedforening.

(Vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.)
 
 

Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening


VGIF består af 4 underafdelinger, der varetager aktiviteterne indenfor gymnastik, cykling, fodbold, håndbold samt badminton & volleyball. Se mere i menuerne øverst på siden.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse med 4 direkte valgte medlemmer samt en repræsentant fra hver afdeling.
Derudover kan du på siden finde oplysninger om Støtteforeningen og Veflingehallen.


Indkaldelse til generalforsamlinger i VGIF 2024

Så er det igen tid til den årlige status i afdelingerne.Kom og hør hvad der foregår i klubberne:

Håndbold-afdelingenMandag den   29. januarkl.   19:00
Gymnastik-afdelingenTirsdag den   30. januarkl.   19:00
Fodbold-afdelingenOnsdag den   31. januarkl.   19:00 
Badminton/VolleyballTorsdag den    1. februarkl.   19:00
StøtteforeningenTorsdag den 8. februarkl. 19:00
VGIF HovedforeningOnsdag den   28. februarkl.   19:00

Alle generalforsamlinger afholdes i Veflingehallens Cafeteria

Alle medlemmer og forældre til børnemedlemmer er velkomne! Dagsorden ifølge foreningens love.


NU kan man spille squash igen

Marts 2023

Squash-banen kan nu benyttes igen, da vi har fået sat elektronisk låsesystem på døren.
Yderligere information findes under Badminton/Volleyball-afdelingens sider.


Multibanen

Multibanen bag Veflingehallen har været flittigt benyttet af både børn og voksne siden den blev bygget.

For at kunne reservere banen skal man først bruge et halvt minut på at oprette sig som bruger i systemet.

Alle kan frit benytte banen – men nu er det blevet muligt at forhåndsreservere banen, så man ikke går forgæves. Samtidig er der på hjemmesiden tilføjet et menu herover specielt om multibanen. Bl.a. med forslag til, hvad man kan bruge banen til.

Alle kan altså fortsat benytte multibanens faciliteter – men registrerede brugere har førsteret, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser.

Se mere og opret dig her…


FynskSupport – nu også med gas

Det er nu også muligt at støtte VGIF via sit gasforbrug. 

Læs mere her..

Eksisterende el-kunder skal aktivt tilmelde sig til nu også at støtte med gassen.